Home

 

padang

มอบทุน กสศ.

งานวันครูปี 2565

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันคริสมาส 2564

ยี่เป็ง 2564

ต้อนรับครูปรียาดา

มอบทุน กสศ. 1/64

มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน

อบรมแบบทดสอบมีชีวิต

เยี่ยมบ้าน 1/64

On hand ครั้งที่ 2

On Hand

เลือกตั้งสภานักเรียน

วันสถาปนาลูกเสือ ปี 2564

ต้อนรับครูโอนย้าย

ประชุมคณะกรรมการฯ 1/64

ต้อนรับครูโอนย้าย-นศ.ฝึกสอน

สักการะฯ วันเปิดเทอม

อบรมโปรแกรม OBS

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานฯ

มอบใบประกาศฯ ปี 2563

มอบใบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น

ร่วมอำลาครูโอนย้าย

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

รณรงค์เลือกตั้ง

บิ๊กคลีนนิ่ง

งานป้องกันอบรม

มอบทุน กสศ.

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

สำรวจสติปัญญา

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานฯ

ทดสอบการยังชีพลูกเสือ

สารพัดช่างตัดผม

นักศึกษาสังเกตุการสอน

DayCamp63

ประกวดมารยาท

ส่งท้ายปีเก่า 2563

วันคริสมาส ปี 2563

กีฬาสี 2563

ผ้าป่า 2563

ประชุมผู้ปกครอง 2/63

กิจกรรม 5 ธันวา

ตลาดประชารัฐ

วันวชิราวุธ 63

แห่กฐิน ปี 2563

แข่งขันทำกระทง

แข่ง Cover Dance

แข่งขันฟุตบอลพายัพเทคโน

กิจกรรมขายผางประทีป

ให้ความรู้ ร.5

ร่วมงานเปิดบ้าน LCC

อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

กิจกรรมเพศวิถีศึกษา

กิจกรรมอ่านป้ายได้สาระ

ประชุมกองการศึกษา

อบรม OD

ส่ง ผอ.กองฯ

โรงเรียนโสตแลกเปลี่ยน

รางวัลO-NET ปี 62

วันวิทยาศาสตร์ 2563

วันแม่ 2563

ไหว้ครู ปี 2563

อบรม Content YTB

อบรม WordPress

การเตรียมความพร้อม-โควิด

ประชุมผู้ปกครอง 2563

กิจกรรมทาสี

เยี่ยมบ้านปีการศึกษา 2562

Big cleaning day

มอบวุฒิบัตร 2562

อำลาคุณครูฝึกสอน

มอบรางวันเงินออมดีเด่น

กิจกรรมโชว์แอนด์แชร์

มอบเกียรติบัตรมารยาท

โครงการวิถีคนเมือง

ร่วมงานเปิดบ้านสาธิต

ร่วมงานเปิดบ้านกาวิละ

บิ๊กคลีนนิ่งเดย์

รณรงค์หมอกควัน

เลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้ง

ผ้าป่าชมรมผู้ปกครอง

ร่วมงานเปิดบ้านโปลิ

งานวันครู ปี 2563

ประเทศเกาหลีแลกเปลี่ยน

วันเด็กแห่งชาติ 2563

บาตรแรกเพื่อน้อง

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า

กิจกรรมเดย์แคมป์

กิจกรรมวันคริสมาส

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

กีฬาสี 2562

วันพ่อแห่งชาติ 2562

ประชุมผู้ปกครอง

ธีรราชโรงเรียน

ธีรราชยุพราช

ยี่เป็ง 2562

กีฬา อปท.62

ชุมนุมลูกเสือภาคเหนือ

อบรมหุ่นยนต์

อบรมคอมพิวเตอร์

แห่เทียนพรรษา

หล่อเทียนพรรษา

กิจกรรมวันสุนทรภู่

ต่อต้านยาเสพติด

ฉลองศิษย์เก่า

สรงน้ำพระธาตุ

ไหว้ครู ปี 2562

ศึกษาดูงานจังหวัดระยอง

งานวันแม่แห่งชาติ

งานวันภาษาไทย

โรงเรียนบ้านนาเข้าดูงาน

ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

แข่งขันทักษะวิชาการพิษณุโลก

เทศบาลแม่จันศึกษาดูงาน

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

ค่ายเยาวชน จ.สุโขทัย

สรงน้ำพระธาตุ ปี 2560

บูชาเสาอินทขิล

สระเกล้าดำหัวผู้บริหาร

แห่พระเจ้าฝนแสนห่า 2560

ปี๋ใหม่เมือง 2560

ประเมินภายใน 2559

มอบใบประกาศฯ ม.3

บวชเนกขัมมะจาริณี 2559

งานวันสะท้อนความคิด

แสดงความยินดี ม.3

กีฬาสี ปีการศึกษา 2559

โครงการวิถีคนเมือง 2559

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 2559

งานวันครู 2560

ค่ายลูกเสือปีการศึกษา 2559

ประเมินลดเวลาเรียน 2559

ยี่เป็ง 2559

งานวันวิทยาศาสตร์ ปี 2559

งานวันแม่แห่งชาติ 2559

งานวันภาษาไทย ปี 2559

การหล่อเทียนพรรษา 2559

อาสาฬหบูชา 2559

พุทธมามกะ 2559

อบรมลูกเสือจราจร ปี 2559

ไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมบูชาเสาอินทขิล 2559

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

กีฬาสี 2559

กิจกรรมทัศนศึกษา 2559

วิถีคนเมือง ปีการศึกษา 2558

เข้าค่ายลูกเสือ ปี 2559

งานปีใหม่ 2558

วันคริสมาส 2558

กิจกรรม i-cud

เทศบาลโคกตูมศึกษาดูงาน

งานวันพ่อ 2558

งานวันมหาธีรราชเจ้า 2558

งานลอยกระทง ปี 2558

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 3/2558

ทบทวนกระบวนการทางลูกเสือ

ดูงานมหกรรมฯ 2558

อบรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

งานสมโภชผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ประชุมผู้ปกครอง 1/2558

Lanna Expo 2015

โรงเรียนวัดราษฎร์ฯ ดูงาน

ห้วยฮ่องไคร้ 2558

พุทธมามกะ 2558

งานวิทยศาสตร์ 2558

อบรมการทำวิจัย 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558

พัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน58

พิธีมอบเกียรติบัตร (แพร่)

งานต้อนรับผู้อำนวยการสถานศึกษา

กิจกรรมสุนทรภู่เชิดชูภาษาไทย

พิธีทำบุญโรงเรียน

งานวิชาการวชิรวิทย์

กิจกรรมวันครู

โครงการรักการอ่าน

ประกันคุณภาพภายนอก 57

การเรียนรู้สู่โลกอาชีพ