Home
   
ภาพกิจกรรม : เทศบาลแม่จันศึกษาดูงาน
รายละเอียด : วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง นำโดย นางสาวศิวดี พุทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ต้อนรับคณะครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
   
Back to Top