Home
   
ภาพกิจกรรม : ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์
รายละเอียด : วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นักเรียนและครูระดับชั้นมัธยมศึกษาร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
   
Back to Top