Home
   
ภาพกิจกรรม : งานวันแม่แห่งชาติ
รายละเอียด : วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง จัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 ร่วมกับ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบวกครกน้อย มีนางสาวศิวดี พุทธิพันธ์ รองนายกเทศมนตรีหนองป่าครั่ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
   
Back to Top